STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.97.7766 1.150.000đ 66 Đặt mua
2 iTelecom 0878798.768 2.000.000đ 68 Đặt mua
3 iTelecom 087.9999.390 1.470.000đ 63 Đặt mua
4 iTelecom 0878.72.1982 1.500.000đ 52 Đặt mua
5 iTelecom 0878.64.1990 1.500.000đ 52 Đặt mua
6 iTelecom 0879.42.7878 2.000.000đ 60 Đặt mua
7 iTelecom 0879.45.1987 1.400.000đ 58 Đặt mua
8 iTelecom 0877.117.989 1.100.000đ 57 Đặt mua
9 iTelecom 08.7777.9971 1.500.000đ 62 Đặt mua
10 iTelecom 0879.47.2009 1.400.000đ 46 Đặt mua
11 iTelecom 0878.3333.24 1.900.000đ 41 Đặt mua
12 iTelecom 0879.36.5959 1.340.000đ 61 Đặt mua
13 iTelecom 0879.387.389 1.340.000đ 62 Đặt mua
14 iTelecom 0877.33.5689 2.000.000đ 56 Đặt mua
15 iTelecom 0878.58.2007 1.500.000đ 45 Đặt mua
16 iTelecom 0878.33.8008 1.900.000đ 45 Đặt mua
17 iTelecom 0877.599.662 1.600.000đ 59 Đặt mua
18 iTelecom 08.777.97699 2.000.000đ 69 Đặt mua
19 iTelecom 0878.950.179 1.180.000đ 54 Đặt mua
20 iTelecom 08791.3333.0 1.900.000đ 37 Đặt mua
21 iTelecom 087976.7775 1.100.000đ 63 Đặt mua
22 iTelecom 0877.111.293 1.000.000đ 39 Đặt mua
23 iTelecom 0878.92.2005 1.500.000đ 41 Đặt mua
24 iTelecom 0878.69.2002 1.500.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3