STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 024.66.869.839 1.180.000đ 61 Đặt mua
2 Máy bàn 024.6259.6568 1.980.000đ 53 Đặt mua
3 Máy bàn 024.6259.6589 1.180.000đ 56 Đặt mua
4 Máy bàn 02466584789 1.680.000đ 59 Đặt mua
5 Máy bàn 024.6328.1589 1.180.000đ 48 Đặt mua
6 Máy bàn 02462970789 1.680.000đ 54 Đặt mua
7 Máy bàn 024.6259.3139 1.180.000đ 44 Đặt mua
8 Máy bàn 024.62.939.579 1.680.000đ 56 Đặt mua
9 Máy bàn 024.66.57.2014 1.980.000đ 37 Đặt mua
10 Máy bàn 024.6259.6299 1.250.000đ 54 Đặt mua
11 Máy bàn 024.6253.2868 1.250.000đ 46 Đặt mua
12 Máy bàn 024.6291.6559 1.100.000đ 49 Đặt mua
13 Máy bàn 024.6259.3338 1.180.000đ 45 Đặt mua
14 Máy bàn 024.6292.3538 1.100.000đ 44 Đặt mua
15 Máy bàn 02466.828.398 1.750.000đ 56 Đặt mua
16 Máy bàn 02466.833.189 1.330.000đ 50 Đặt mua
17 Máy bàn 02462.59.1389 1.900.000đ 49 Đặt mua
18 Máy bàn 024.6686.7579 1.980.000đ 60 Đặt mua
19 Máy bàn 024.6259.6168 1.980.000đ 49 Đặt mua
20 Máy bàn 02466.829.689 1.750.000đ 60 Đặt mua
21 Máy bàn 024668.13389 1.750.000đ 50 Đặt mua
22 Máy bàn 0246.292.2568 1.050.000đ 46 Đặt mua
23 Máy bàn 02463.28.10.88 1.100.000đ 42 Đặt mua
24 Máy bàn 024.66.57.2010 1.980.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3