Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0783.22.9797 1.000.000 54 Đặt mua
2 Mobifone 07.6969.9955 1.500.000 65 Đặt mua
3 Mobifone 079.818.8877 1.200.000 63 Đặt mua
4 Mobifone 0798.99.3030 1.000.000 48 Đặt mua
5 Mobifone 0707.76.5599 1.200.000 55 Đặt mua
6 Mobifone 0798.18.8778 1.200.000 63 Đặt mua
7 Mobifone 0703.112.118 1.700.000 24 Đặt mua
8 Mobifone 079.444.2992 1.050.000 50 Đặt mua
9 Mobifone 070.333.4994 1.000.000 42 Đặt mua
10 Mobifone 0703.11.8787 1.200.000 42 Đặt mua
11 Mobifone 0708.99.22.44 1.800.000 45 Đặt mua
12 Mobifone 0708.33.3030 1.200.000 27 Đặt mua
13 Mobifone 0898.87.2277 1.000.000 58 Đặt mua
14 Mobifone 079.222.0660 1.300.000 34 Đặt mua
15 Mobifone 0789.86.1717 1.200.000 54 Đặt mua
16 Mobifone 07.6969.9933 1.900.000 61 Đặt mua
17 Mobifone 078.6669.444 1.100.000 54 Đặt mua
18 Mobifone 0703.16.8787 1.200.000 47 Đặt mua
19 Mobifone 079.222.1331 1.300.000 30 Đặt mua
20 Mobifone 07.9779.5995 1.800.000 67 Đặt mua
21 Mobifone 078.333.666.0 1.500.000 42 Đặt mua
22 Mobifone 0786.67.8787 1.200.000 64 Đặt mua
23 Mobifone 079.886.9393 1.600.000 62 Đặt mua
24 Mobifone 0708.31.5858 1.150.000 45 Đặt mua