STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.43.2005 1.325.000đ 37 Đặt mua
2 iTelecom 0878.997.689 1.900.000đ 71 Đặt mua
3 iTelecom 0877.03.20.08 1.860.000đ 35 Đặt mua
4 iTelecom 08.777.69978 1.500.000đ 68 Đặt mua
5 iTelecom 087.999.111.7 1.310.000đ 52 Đặt mua
6 iTelecom 08.7994.2016 1.870.000đ 46 Đặt mua
7 iTelecom 0879.2222.30 1.900.000đ 35 Đặt mua
8 iTelecom 0879.84.2017 1.340.000đ 46 Đặt mua
9 iTelecom 0878.38.1980 1.500.000đ 52 Đặt mua
10 iTelecom 0879.41.1991 1.500.000đ 49 Đặt mua
11 iTelecom 0879.13.7878 2.000.000đ 58 Đặt mua
12 iTelecom 0877.178.177 1.150.000đ 53 Đặt mua
13 iTelecom 0879.797.566 1.040.000đ 64 Đặt mua
14 iTelecom 0879.879.883 1.100.000đ 67 Đặt mua
15 iTelecom 0878.64.1987 1.400.000đ 58 Đặt mua
16 iTelecom 0877.62.2019 1.600.000đ 42 Đặt mua
17 iTelecom 087977.3338 1.100.000đ 55 Đặt mua
18 iTelecom 0878.51.1994 1.500.000đ 52 Đặt mua
19 iTelecom 087712.9995 1.250.000đ 57 Đặt mua
20 iTelecom 0878.53.1989 1.500.000đ 58 Đặt mua
21 iTelecom 0878.370.333 1.600.000đ 42 Đặt mua
22 iTelecom 0877.116.636 1.800.000đ 45 Đặt mua
23 iTelecom 0879.76.9696 1.500.000đ 67 Đặt mua
24 iTelecom 0879.81.9898 1.180.000đ 67 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3