STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08.7900.3900 2.000.000đ 36 Đặt mua
2 iTelecom 087.90.88887 2.000.000đ 63 Đặt mua
3 iTelecom 087.90.56788 2.000.000đ 58 Đặt mua
4 iTelecom 08.7900.9700 2.000.000đ 40 Đặt mua
5 iTelecom 087.9999.194 2.000.000đ 65 Đặt mua
6 iTelecom 087.999.5997 2.000.000đ 72 Đặt mua
7 iTelecom 087.999.2997 2.000.000đ 69 Đặt mua
8 iTelecom 087.999.3995 2.000.000đ 68 Đặt mua
9 iTelecom 087997.999.5 2.000.000đ 72 Đặt mua
10 iTelecom 087998.999.3 2.000.000đ 71 Đặt mua
11 iTelecom 087998.999.5 2.000.000đ 73 Đặt mua
12 iTelecom 0879.97.9988 2.000.000đ 74 Đặt mua
13 iTelecom 087997.999.3 2.000.000đ 70 Đặt mua
14 iTelecom 087997.999.6 2.000.000đ 73 Đặt mua
15 iTelecom 0879.899.939 2.000.000đ 71 Đặt mua
16 iTelecom 0879.95.9696 2.000.000đ 68 Đặt mua
17 iTelecom 0874.65.69.68 2.000.000đ 59 Đặt mua
18 iTelecom 0877.18.28.98 2.000.000đ 58 Đặt mua
19 iTelecom 0878.239.979 2.000.000đ 62 Đặt mua
20 iTelecom 0879.008.088 2.000.000đ 48 Đặt mua
21 iTelecom 0879.93.93.97 2.000.000đ 64 Đặt mua
22 iTelecom 0877.33.5689 2.000.000đ 56 Đặt mua
23 iTelecom 0877.589.579 2.000.000đ 65 Đặt mua
24 iTelecom 0877.789.234 2.000.000đ 55 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3