Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0765.79.68.79 12.500.000 64 Đặt mua
2 Mobifone 079.777.1133 5.800.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 0703.22.8866 8.900.000 42 Đặt mua
4 Mobifone 07.67.67.67.32 5.500.000 51 Đặt mua
5 Mobifone 078.999.888.5 11.000.000 71 Đặt mua
6 Mobifone 07.68.68.68.14 5.500.000 54 Đặt mua
7 Mobifone 07.68.68.68.36 5.500.000 58 Đặt mua
8 Mobifone 078.555.9595 6.700.000 58 Đặt mua
9 Mobifone 07.67.67.67.72 9.000.000 55 Đặt mua
10 Mobifone 07.68.68.68.64 5.900.000 59 Đặt mua
11 Mobifone 07.68.68.68.45 5.500.000 58 Đặt mua
12 Mobifone 07.68.68.68.20 5.500.000 51 Đặt mua
13 Mobifone 079.888.999.5 12.700.000 72 Đặt mua
14 Mobifone 070.888.2828 7.500.000 51 Đặt mua
15 Mobifone 076.555.6565 5.600.000 50 Đặt mua
16 Mobifone 079.379.7799 10.500.000 67 Đặt mua
17 Mobifone 079.888.999.2 11.000.000 69 Đặt mua
18 Mobifone 07.9779.9339 6.800.000 63 Đặt mua
19 Mobifone 0767.789.678 5.500.000 65 Đặt mua
20 Mobifone 079.888.555.8 5.900.000 63 Đặt mua
21 Mobifone 07.68.68.68.04 5.000.000 53 Đặt mua
22 Mobifone 078.357.6886 6.300.000 58 Đặt mua
23 Mobifone 0785.85.8484 5.900.000 57 Đặt mua
24 Mobifone 0797.79.19.79 10.500.000 65 Đặt mua