STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 02462.552.552 9.000.000đ 38 Đặt mua
2 Máy bàn 02466.88.1988 10.000.000đ 60 Đặt mua
3 Máy bàn 02466.89.69.89 9.000.000đ 67 Đặt mua
4 Máy bàn 02462.666636 8.000.000đ 47 Đặt mua
5 Máy bàn 02462534567 7.500.000đ 44 Đặt mua
6 Máy bàn 024.22201222 9.000.000đ 19 Đặt mua
7 Máy bàn 0290.6543210 10.000.000đ 32 Đặt mua
8 Máy bàn 024.3929.0888 6.500.000đ 53 Đặt mua
9 Máy bàn 029.22222.179 8.000.000đ 38 Đặt mua
10 Máy bàn 02462.575.575 9.000.000đ 48 Đặt mua
11 Máy bàn 024.6668.1986 8.000.000đ 56 Đặt mua
12 Máy bàn 024.6666.1618 8.000.000đ 46 Đặt mua
13 Máy bàn 02462.688.699 8.000.000đ 60 Đặt mua
14 Máy bàn 02222.23.1111 8.750.000đ 17 Đặt mua
15 Máy bàn 024.66.68.33.68 8.000.000đ 52 Đặt mua
16 Máy bàn 024.222.13.222 8.000.000đ 22 Đặt mua
17 Máy bàn 02462.515.888 9.000.000đ 49 Đặt mua
18 Máy bàn 024.668.85.668 8.000.000đ 59 Đặt mua
19 Máy bàn 0263.888.6668 8.000.000đ 61 Đặt mua
20 Máy bàn 024.66668.366 8.000.000đ 53 Đặt mua
21 Máy bàn 024.66663.222 8.000.000đ 39 Đặt mua
22 Máy bàn 024.6668.38.39 8.000.000đ 55 Đặt mua
23 Máy bàn 024.6685.6886 8.000.000đ 59 Đặt mua
24 Máy bàn 024.66.689.688 8.000.000đ 63 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3