Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.97.7799 6.600.000 58 Đặt mua
2 Mobifone 0792.55.88.66 9.500.000 56 Đặt mua
3 Mobifone 078.999.8181 6.000.000 60 Đặt mua
4 Mobifone 07.67.67.67.23 7.500.000 51 Đặt mua
5 Mobifone 07.67.67.67.35 5.900.000 54 Đặt mua
6 Mobifone 07.68.68.68.52 6.500.000 56 Đặt mua
7 Mobifone 07.67.67.67.82 7.800.000 56 Đặt mua
8 Mobifone 078.666.999.2 5.500.000 62 Đặt mua
9 Mobifone 07.67.67.67.75 5.600.000 58 Đặt mua
10 Mobifone 07.9999.2882 5.800.000 63 Đặt mua
11 Mobifone 078.666.1979 5.800.000 59 Đặt mua
12 Mobifone 07.68.68.68.46 5.500.000 59 Đặt mua
13 Mobifone 079.777.888.7 8.900.000 68 Đặt mua
14 Mobifone 070.868.2345 5.800.000 43 Đặt mua
15 Mobifone 070.888.2828 7.500.000 51 Đặt mua
16 Mobifone 076.555.6565 5.600.000 50 Đặt mua
17 Mobifone 0783.331.555 5.800.000 40 Đặt mua
18 Mobifone 07.67.67.67.84 6.800.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 079.345.8866 5.800.000 56 Đặt mua
20 Mobifone 07.68.68.68.74 5.500.000 60 Đặt mua
21 Mobifone 07.68.68.68.43 5.500.000 56 Đặt mua
22 Mobifone 0798.68.1991 6.600.000 58 Đặt mua
23 Mobifone 07.68.68.68.84 5.000.000 61 Đặt mua
24 Mobifone 07.68.68.68.35 7.900.000 57 Đặt mua