STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0926.55.11.88 5.700.000đ 45 Đặt mua
2 Vietnamobile 0926.18.89.89 7.200.000đ 60 Đặt mua
3 Vietnamobile 0926.20.39.39 6.700.000đ 43 Đặt mua
4 Vietnamobile 0926.22.11.99 5.700.000đ 41 Đặt mua
5 Vietnamobile 0928.00.11.00 5.700.000đ 21 Đặt mua
6 Vietnamobile 0926.00.44.66 6.700.000đ 37 Đặt mua
7 Vietnamobile 0926.0000.33 6.700.000đ 23 Đặt mua
8 Vietnamobile 0926.17.89.89 5.200.000đ 59 Đặt mua
9 Vietnamobile 0926.11.44.88 9.100.000đ 43 Đặt mua
10 Vietnamobile 0926.0000.55 6.700.000đ 27 Đặt mua
11 Vietnamobile 0926.55.11.99 5.700.000đ 47 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.22.00.22 6.700.000đ 25 Đặt mua
13 Vietnamobile 0928.02.89.89 5.200.000đ 55 Đặt mua
14 Vietnamobile 0926.00.11.33 6.700.000đ 25 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.00.22.00 5.200.000đ 21 Đặt mua
16 Vietnamobile 0926.00.11.77 7.200.000đ 33 Đặt mua
17 Vietnamobile 0928.00.33.00 5.700.000đ 25 Đặt mua
18 Vietnamobile 0926.55.22.99 6.200.000đ 49 Đặt mua
19 Vietnamobile 0928.147.888 8.000.000đ 55 Đặt mua
20 Vietnamobile 0922.94.95.96 10.000.000đ 55 Đặt mua
21 Vietnamobile 0926.098.666 10.000.000đ 52 Đặt mua
22 Vietnamobile 0927.439.888 7.000.000đ 58 Đặt mua
23 Vietnamobile 0928.25.26.27 10.000.000đ 43 Đặt mua
24 Vietnamobile 0926.477.888 10.000.000đ 59 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3