STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
2 Vinaphone 0888.61.6669 5.200.000đ 58 Đặt mua
3 Vinaphone 0837.46.4567 5.200.000đ 50 Đặt mua
4 Vinaphone 0818.217.999 6.700.000đ 54 Đặt mua
5 Vinaphone 0822.768.999 9.500.000đ 60 Đặt mua
6 Vinaphone 0815.137.999 6.700.000đ 52 Đặt mua
7 Vinaphone 0817.957.888 5.000.000đ 61 Đặt mua
8 Vinaphone 0817.216.999 5.300.000đ 52 Đặt mua
9 Vinaphone 0836.005.999 9.500.000đ 49 Đặt mua
10 Vinaphone 0813.006.999 9.000.000đ 45 Đặt mua
11 Vinaphone 0825.162.999 7.500.000đ 51 Đặt mua
12 Vinaphone 0822.513.999 8.000.000đ 48 Đặt mua
13 Vinaphone 0813.158.999 9.000.000đ 53 Đặt mua
14 Vinaphone 0849.593.999 5.500.000đ 65 Đặt mua
15 Vinaphone 0837.26.1999 6.200.000đ 54 Đặt mua
16 Vinaphone 0816.792.999 9.500.000đ 60 Đặt mua
17 Vinaphone 0823.817.888 5.500.000đ 53 Đặt mua
18 Vinaphone 0837.225.999 9.500.000đ 54 Đặt mua
19 Vinaphone 0827.259.888 5.500.000đ 57 Đặt mua
20 Vinaphone 0859.137.999 8.000.000đ 60 Đặt mua
21 Vinaphone 0849.07.09.99 5.500.000đ 55 Đặt mua
22 Vinaphone 0852.632.999 6.700.000đ 53 Đặt mua
23 Vinaphone 0836.657.888 5.000.000đ 59 Đặt mua
24 Vinaphone 0818.165.999 9.500.000đ 56 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3