STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.80.1111 11.000.000đ 33 Đặt mua
2 iTelecom 0876.94.2222 20.000.000đ 42 Đặt mua
3 iTelecom 0876.27.1111 13.000.000đ 34 Đặt mua
4 iTelecom 0876.37.2222 20.000.000đ 39 Đặt mua
5 iTelecom 0876.24.2222 20.000.000đ 35 Đặt mua
6 iTelecom 0876.45.1111 11.000.000đ 34 Đặt mua
7 iTelecom 0876.25.1111 13.000.000đ 32 Đặt mua
8 iTelecom 087.8484.888 11.400.000đ 63 Đặt mua
9 iTelecom 0876.53.1111 11.000.000đ 33 Đặt mua
10 iTelecom 0879.12.13.14 15.000.000đ 36 Đặt mua
11 iTelecom 0876.41.2222 16.000.000đ 34 Đặt mua
12 iTelecom 0876.45.2222 16.000.000đ 38 Đặt mua
13 iTelecom 0876.74.1111 11.000.000đ 36 Đặt mua
14 iTelecom 0876.72.1111 11.000.000đ 34 Đặt mua
15 iTelecom 0876.24.1111 11.000.000đ 31 Đặt mua
16 iTelecom 0876.39.1111 16.000.000đ 37 Đặt mua
17 iTelecom 0876.34.1111 11.000.000đ 32 Đặt mua
18 iTelecom 0876.40.1111 11.000.000đ 29 Đặt mua
19 iTelecom 0876.40.2222 16.000.000đ 33 Đặt mua
20 iTelecom 0876.84.2222 16.000.000đ 41 Đặt mua
21 iTelecom 0876.59.1111 13.000.000đ 39 Đặt mua
22 iTelecom 0879.009.666 13.000.000đ 51 Đặt mua
23 iTelecom 0876.74.2222 16.000.000đ 40 Đặt mua
24 iTelecom 0876.62.1111 16.000.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3