STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.319.329 1.590.000đ 50 Đặt mua
2 iTelecom 0878.16.13.18 1.590.000đ 43 Đặt mua
3 iTelecom 0877.660.669 1.800.000đ 55 Đặt mua
4 iTelecom 0878.43.9797 2.000.000đ 62 Đặt mua
5 iTelecom 0877.686.978 1.500.000đ 66 Đặt mua
6 iTelecom 08.77777.645 1.800.000đ 58 Đặt mua
7 iTelecom 0879.5959.88 1.650.000đ 68 Đặt mua
8 iTelecom 0878.878.870 1.090.000đ 61 Đặt mua
9 iTelecom 0876.4.5.2015 1.600.000đ 38 Đặt mua
10 iTelecom 0877.01.2019 1.750.000đ 35 Đặt mua
11 iTelecom 0878.11.33.88 10.000.000đ 47 Đặt mua
12 iTelecom 0879.38.68.69 1.870.000đ 64 Đặt mua
13 iTelecom 0879.26.3339 1.400.000đ 50 Đặt mua
14 iTelecom 0879.14.1990 1.500.000đ 48 Đặt mua
15 iTelecom 0878.20.2010 1.250.000đ 28 Đặt mua
16 iTelecom 0879.828.929 1.800.000đ 62 Đặt mua
17 iTelecom 0879.659.386 1.150.000đ 61 Đặt mua
18 iTelecom 0879.33.1616 1.290.000đ 44 Đặt mua
19 iTelecom 0878.84.2008 1.400.000đ 45 Đặt mua
20 iTelecom 0878.44.2002 1.900.000đ 35 Đặt mua
21 iTelecom 0879.928.929 1.490.000đ 63 Đặt mua
22 iTelecom 087.69.69.888 15.000.000đ 69 Đặt mua
23 iTelecom 0877.998.978 1.800.000đ 72 Đặt mua
24 iTelecom 0879.31.1981 1.500.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3