STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.878.078 15.000.000đ 61 Đặt mua
2 iTelecom 0878.9999.29 17.000.000đ 70 Đặt mua
3 iTelecom 0879.979.555 11.000.000đ 64 Đặt mua
4 iTelecom 0876.669.669 20.000.000đ 63 Đặt mua
5 iTelecom 0879.878.979 18.000.000đ 72 Đặt mua
6 iTelecom 08.7998.7998 20.000.000đ 74 Đặt mua
7 iTelecom 0877.65.6868 11.000.000đ 61 Đặt mua
8 iTelecom 0878.181.181 15.000.000đ 43 Đặt mua
9 iTelecom 0877.539.539 11.000.000đ 56 Đặt mua
10 iTelecom 0876.99.66.88 12.000.000đ 67 Đặt mua
11 iTelecom 0878.3333.79 14.000.000đ 51 Đặt mua
12 iTelecom 0877.439.439 14.000.000đ 54 Đặt mua
13 iTelecom 0879.585.999 13.500.000đ 69 Đặt mua
14 iTelecom 0876.798.999 20.000.000đ 72 Đặt mua
15 iTelecom 0879.539.539 16.000.000đ 58 Đặt mua
16 iTelecom 0876.333.379 13.000.000đ 49 Đặt mua
17 iTelecom 0878.66.99.66 14.300.000đ 65 Đặt mua
18 iTelecom 0876.66.99.66 19.000.000đ 63 Đặt mua
19 iTelecom 0878.11.33.99 10.000.000đ 49 Đặt mua
20 iTelecom 0876.83.1111 13.300.000đ 36 Đặt mua
21 iTelecom 08.7788.1999 13.500.000đ 66 Đặt mua
22 iTelecom 0877.077.778 17.000.000đ 58 Đặt mua
23 iTelecom 08.799999.07 15.000.000đ 67 Đặt mua
24 iTelecom 0877.77.8585 12.000.000đ 62 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3