Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 024.39.03.6868 16.000.000 49 Đặt mua
2 Máy bàn 02466.61.6789 10.800.000 55 Đặt mua
3 Máy bàn 0212857.8888 20.000.000 57 Đặt mua
4 Máy bàn 02462.880.880 12.000.000 46 Đặt mua
5 Máy bàn 024.66.688.689 16.000.000 63 Đặt mua
6 Máy bàn 024.66666.066 18.300.000 48 Đặt mua
7 Máy bàn 024.22.232.232 16.000.000 24 Đặt mua
8 Máy bàn 02836010888 10.000.000 44 Đặt mua
9 Máy bàn 024.33.868.869 12.000.000 57 Đặt mua
10 Máy bàn 024.666666.19 18.300.000 52 Đặt mua
11 Máy bàn 0.222222.2281 10.000.000 25 Đặt mua
12 Máy bàn 02462.89.88.89 16.000.000 64 Đặt mua
13 Máy bàn 02466.88.8989 15.000.000 68 Đặt mua
14 Máy bàn 02462.778.778 18.300.000 58 Đặt mua
15 Máy bàn 024.66665686 12.000.000 55 Đặt mua
16 Máy bàn 024.39.15.7979 16.000.000 56 Đặt mua
17 Máy bàn 02462.833.833 12.000.000 42 Đặt mua
18 Máy bàn 024.66666.779 18.300.000 59 Đặt mua
19 Máy bàn 024.66666.968 16.000.000 59 Đặt mua
20 Máy bàn 02466.888.789 18.300.000 66 Đặt mua
21 Máy bàn 02462.999979 16.000.000 66 Đặt mua
22 Máy bàn 02466.89.98.89 14.500.000 69 Đặt mua
23 Máy bàn 024.38.546.546 12.000.000 47 Đặt mua
24 Máy bàn 024.22222225 16.000.000 25 Đặt mua