STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 059.888.9989 18.000.000đ 73 Đặt mua
2 Gmobile 0993.85.0000 15.000.000đ 34 Đặt mua
3 Gmobile 0995.33.2005 10.400.000đ 36 Đặt mua
4 Gmobile 0995.32.1997 10.400.000đ 54 Đặt mua
5 Gmobile 0593.48.48.48 10.000.000đ 53 Đặt mua
6 Gmobile 0995.8888.28 14.000.000đ 65 Đặt mua
7 Gmobile 0993.38.8383 18.000.000đ 54 Đặt mua
8 Gmobile 0995.666662 20.000.000đ 55 Đặt mua
9 Gmobile 0994.617.979 16.900.000đ 61 Đặt mua
10 Gmobile 0993.566.555 15.000.000đ 53 Đặt mua
11 Gmobile 0995.09.4444 15.000.000đ 48 Đặt mua
12 Gmobile 0996.595.595 15.900.000đ 62 Đặt mua
13 Gmobile 0599.898.998 18.900.000đ 74 Đặt mua
14 Gmobile 0995.37.4444 15.000.000đ 49 Đặt mua
15 Gmobile 0997.96.4444 15.000.000đ 56 Đặt mua
16 Gmobile 0994.66.0000 16.000.000đ 34 Đặt mua
17 Gmobile 0996.94.0000 15.000.000đ 37 Đặt mua
18 Gmobile 099.486.1993 10.400.000đ 58 Đặt mua
19 Gmobile 099.444.7773 10.400.000đ 54 Đặt mua
20 Gmobile 0993.556.555 18.000.000đ 52 Đặt mua
21 Gmobile 0997.79.86.79 15.000.000đ 71 Đặt mua
22 Gmobile 0996.05.1111 18.000.000đ 33 Đặt mua
23 Gmobile 0995.33.99.33 19.000.000đ 53 Đặt mua
24 Gmobile 0997.93.4444 15.000.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3