STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 02462.89.88.89 16.000.000đ 64 Đặt mua
2 Máy bàn 02638.886.886 12.000.000đ 63 Đặt mua
3 Máy bàn 02462.677.677 13.000.000đ 54 Đặt mua
4 Máy bàn 02462.585.999 12.000.000đ 59 Đặt mua
5 Máy bàn 024.66.68.68.79 13.000.000đ 62 Đặt mua
6 Máy bàn 0242.234567.7 18.000.000đ 42 Đặt mua
7 Máy bàn 02466.888588 15.000.000đ 63 Đặt mua
8 Máy bàn 024.66.68.68.78 10.000.000đ 61 Đặt mua
9 Máy bàn 024.62.62.6686 16.000.000đ 48 Đặt mua
10 Máy bàn 024.6666.1997 10.000.000đ 56 Đặt mua
11 Máy bàn 024.222.18.222 10.000.000đ 27 Đặt mua
12 Máy bàn 024.666.888.69 10.000.000đ 63 Đặt mua
13 Máy bàn 02462.676.676 13.000.000đ 52 Đặt mua
14 Máy bàn 02.99999.1985 15.000.000đ 70 Đặt mua
15 Máy bàn 024.66666776 13.000.000đ 56 Đặt mua
16 Máy bàn 02462.833.833 13.000.000đ 42 Đặt mua
17 Máy bàn 02462.86.8668 13.000.000đ 56 Đặt mua
18 Máy bàn 02466.88.1988 10.000.000đ 60 Đặt mua
19 Máy bàn 025.88888899 18.000.000đ 73 Đặt mua
20 Máy bàn 0290.220.5555 11.000.000đ 35 Đặt mua
21 Máy bàn 028.9999.8585 15.000.000đ 72 Đặt mua
22 Máy bàn 024.66.87.87.87 10.000.000đ 63 Đặt mua
23 Máy bàn 02222.24.5555 11.300.000đ 34 Đặt mua
24 Máy bàn 024.6666.1987 10.000.000đ 55 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3