STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.22.88.99 12.300.000đ 57 Đặt mua
2 Reddi 0559.57.1111 10.900.000đ 35 Đặt mua
3 Reddi 0559.23.5678 14.800.000đ 50 Đặt mua
4 Reddi 0559.22.44.88 11.900.000đ 47 Đặt mua
5 Reddi 0559.456.888 13.700.000đ 58 Đặt mua
6 Reddi 0559.97.1111 11.900.000đ 39 Đặt mua
7 Reddi 0559.54.2222 17.000.000đ 36 Đặt mua
8 Reddi 0559.33.1111 14.900.000đ 29 Đặt mua
9 Reddi 0559.04.05.06 11.900.000đ 34 Đặt mua
10 Reddi 0559.246.868 11.900.000đ 53 Đặt mua
11 Reddi 0559.695.999 10.400.000đ 66 Đặt mua
12 Reddi 0559.09.0000 11.700.000đ 28 Đặt mua
13 Reddi 0559.36.37.38 11.900.000đ 49 Đặt mua
14 Reddi 0559.883.883 12.300.000đ 57 Đặt mua
15 Reddi 0559.11.8811 10.100.000đ 39 Đặt mua
16 Reddi 0559.88888.2 17.000.000đ 61 Đặt mua
17 Reddi 0559.89.1111 12.800.000đ 40 Đặt mua
18 Reddi 055.99999.17 12.900.000đ 63 Đặt mua
19 Reddi 0559.994.999 17.000.000đ 68 Đặt mua
20 Reddi 0559.76.77.78 11.900.000đ 61 Đặt mua
21 Reddi 0559.34.2222 14.800.000đ 34 Đặt mua
22 Reddi 0559.933.933 10.700.000đ 49 Đặt mua
23 Reddi 0559.22222.3 11.000.000đ 32 Đặt mua
24 Reddi 0559.166.166 11.000.000đ 45 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3