STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.399.399 20.000.000đ 63 Đặt mua
2 iTelecom 0876.58.2222 20.000.000đ 42 Đặt mua
3 iTelecom 0876.59.2222 20.000.000đ 43 Đặt mua
4 iTelecom 0879.339.779 20.000.000đ 62 Đặt mua
5 iTelecom 0876.42.3333 20.000.000đ 39 Đặt mua
6 iTelecom 0876.30.2222 20.000.000đ 32 Đặt mua
7 iTelecom 0876.57.2222 20.000.000đ 41 Đặt mua
8 iTelecom 0877.997.997 20.000.000đ 72 Đặt mua
9 iTelecom 08.7998.7998 20.000.000đ 74 Đặt mua
10 iTelecom 0876.777778 20.000.000đ 64 Đặt mua
11 iTelecom 0876543.222 20.000.000đ 39 Đặt mua
12 iTelecom 08.7878.3878 20.000.000đ 64 Đặt mua
13 iTelecom 0878.300.300 20.000.000đ 29 Đặt mua
14 iTelecom 0878.500.500 20.000.000đ 33 Đặt mua
15 iTelecom 0878.600.600 20.000.000đ 35 Đặt mua
16 iTelecom 0878.800.800 20.000.000đ 39 Đặt mua
17 iTelecom 08.7770.7778 20.000.000đ 58 Đặt mua
18 iTelecom 0876.866.686 20.000.000đ 61 Đặt mua
19 iTelecom 0876.886.686 20.000.000đ 63 Đặt mua
20 iTelecom 0876.686.866 20.000.000đ 61 Đặt mua
21 iTelecom 0876.886.866 20.000.000đ 63 Đặt mua
22 iTelecom 087.666.8688 20.000.000đ 63 Đặt mua
23 iTelecom 0876.668.868 20.000.000đ 63 Đặt mua
24 iTelecom 0876.868.886 20.000.000đ 65 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3