STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.99.3333 50.000.000đ 51 Đặt mua
2 iTelecom 0877.896.868 28.600.000đ 67 Đặt mua
3 iTelecom 0878.61.5555 39.000.000đ 50 Đặt mua
4 iTelecom 0879.79.1996 39.000.000đ 65 Đặt mua
5 iTelecom 0878.38.2222 35.000.000đ 42 Đặt mua
6 iTelecom 0876.234.888 29.000.000đ 54 Đặt mua
7 iTelecom 0876.71.2222 29.000.000đ 37 Đặt mua
8 iTelecom 0878.73.7777 48.000.000đ 61 Đặt mua
9 iTelecom 0876.71.6789 25.000.000đ 59 Đặt mua
10 iTelecom 0876.59.6789 35.000.000đ 65 Đặt mua
11 iTelecom 0876.28.5555 39.000.000đ 51 Đặt mua
12 iTelecom 0876.94.2222 20.000.000đ 42 Đặt mua
13 iTelecom 0876.37.6666 42.000.000đ 55 Đặt mua
14 iTelecom 0876.81.6666 48.000.000đ 54 Đặt mua
15 iTelecom 0876.333.555 40.000.000đ 45 Đặt mua
16 iTelecom 0879.69.7777 48.000.000đ 67 Đặt mua
17 iTelecom 0876.53.6666 39.000.000đ 53 Đặt mua
18 iTelecom 0879.09.2222 28.000.000đ 41 Đặt mua
19 iTelecom 0879.79.1984 39.000.000đ 62 Đặt mua
20 iTelecom 0878.888.111 23.800.000đ 50 Đặt mua
21 iTelecom 0876.63.2222 29.000.000đ 38 Đặt mua
22 iTelecom 0876.48.6789 25.000.000đ 63 Đặt mua
23 iTelecom 087.999.3939 45.000.000đ 66 Đặt mua
24 iTelecom 0876.62.3456 35.000.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3