Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0983.333.111 85.000.000 32 Đặt mua
2 Viettel 038.44.17777 23.000.000 48 Đặt mua
3 Viettel 0986.22.33.88 99.000.000 49 Đặt mua
4 Viettel 0985.666.111 93.000.000 43 Đặt mua
5 Viettel 0982.922229 68.000.000 45 Đặt mua
6 Viettel 0988.599995 83.000.000 71 Đặt mua
7 Viettel 097.8661111 93.000.000 40 Đặt mua
8 Viettel 0967.166.888 93.000.000 59 Đặt mua
9 Viettel 0988.813.939 59.000.000 58 Đặt mua
10 Viettel 0961.977.999 93.000.000 66 Đặt mua
11 Viettel 0971.11.66.99 45.000.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0983.99.4499 30.000.000 64 Đặt mua
13 Viettel 0979.02.8866 26.000.000 55 Đặt mua
14 Viettel 0977.333.000 72.000.000 32 Đặt mua
15 Viettel 0972.365.888 79.000.000 56 Đặt mua
16 Viettel 0963.22.33.99 59.000.000 46 Đặt mua
17 Viettel 0969.51.2222 100.000.000 38 Đặt mua
18 Viettel 0979.399.666 93.000.000 64 Đặt mua
19 Viettel 0966.13.6688 65.000.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0984.21.21.21 89.000.000 30 Đặt mua
21 Viettel 0985.88888.4 46.000.000 66 Đặt mua
22 Viettel 0988.66.7766 79.000.000 63 Đặt mua
23 Viettel 0988.5555.85 95.000.000 58 Đặt mua
24 Viettel 0982.991.888 93.000.000 62 Đặt mua