Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.07.6789 20.400.000 58 Đặt mua
2 iTelecom 08.777777.14 26.000.000 55 Đặt mua
3 iTelecom 0876.11.2345 28.500.000 37 Đặt mua
4 iTelecom 0876.345678 239.000.000 54 Đặt mua
5 iTelecom 08767.33333 107.000.000 43 Đặt mua
6 iTelecom 0876.38.38.38 119.000.000 54 Đặt mua
7 iTelecom 08.777777.12 31.300.000 53 Đặt mua
8 iTelecom 0878.666.888 190.000.000 65 Đặt mua
9 iTelecom 0876.04.7777 23.800.000 53 Đặt mua
10 iTelecom 08.76667.666 139.000.000 58 Đặt mua
11 iTelecom 0876.43.5555 23.000.000 48 Đặt mua
12 iTelecom 0879.666.222 30.000.000 48 Đặt mua
13 iTelecom 0876.4.77777 119.000.000 60 Đặt mua
14 iTelecom 0878.71.2345 36.000.000 45 Đặt mua
15 iTelecom 0878.000.555 28.500.000 38 Đặt mua
16 iTelecom 0876.13.6666 46.000.000 49 Đặt mua
17 iTelecom 0877.366.366 20.900.000 52 Đặt mua
18 iTelecom 08.78887.666 23.800.000 64 Đặt mua
19 iTelecom 0876.799.799 36.000.000 71 Đặt mua
20 iTelecom 08760.77777 103.000.000 56 Đặt mua
21 iTelecom 0878.48.6789 20.400.000 65 Đặt mua
22 iTelecom 0876.000.777 40.800.000 42 Đặt mua
23 iTelecom 0878.579.579 43.700.000 65 Đặt mua
24 iTelecom 087.66.77.999 43.000.000 68 Đặt mua