STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.85.3333 26.000.000đ 46 Đặt mua
2 iTelecom 08.79.89.79.79 39.000.000đ 73 Đặt mua
3 iTelecom 0876.61.2345 26.000.000đ 42 Đặt mua
4 iTelecom 0876.677.999 48.000.000đ 68 Đặt mua
5 iTelecom 087.656.2222 27.600.000đ 40 Đặt mua
6 iTelecom 0876.663.999 32.000.000đ 63 Đặt mua
7 iTelecom 087.8383.999 23.500.000đ 64 Đặt mua
8 iTelecom 0876.28.2222 35.000.000đ 39 Đặt mua
9 iTelecom 0876.80.6789 26.600.000đ 59 Đặt mua
10 iTelecom 087.626.2222 45.600.000đ 37 Đặt mua
11 iTelecom 0876.22.7777 43.000.000đ 53 Đặt mua
12 iTelecom 0876.44.5555 38.000.000đ 49 Đặt mua
13 iTelecom 08.777777.14 27.400.000đ 55 Đặt mua
14 iTelecom 0876.699.699 20.000.000đ 69 Đặt mua
15 iTelecom 0876.32.3333 35.000.000đ 38 Đặt mua
16 iTelecom 0876.866.686 20.000.000đ 61 Đặt mua
17 iTelecom 08777.09777 30.000.000đ 59 Đặt mua
18 iTelecom 0876.23.2222 26.000.000đ 34 Đặt mua
19 iTelecom 08.777777.23 33.000.000đ 55 Đặt mua
20 iTelecom 0876.90.3333 37.100.000đ 42 Đặt mua
21 iTelecom 08.7666.1666 30.000.000đ 52 Đặt mua
22 iTelecom 08.797979.80 21.900.000đ 64 Đặt mua
23 iTelecom 087.663.2222 27.600.000đ 38 Đặt mua
24 iTelecom 0876.47.6789 25.000.000đ 62 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3