Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.456.888 33.300.000 60 Đặt mua
2 iTelecom 08.77.666868 31.409.000 62 Đặt mua
3 iTelecom 0876.06.06.06 34.200.000 39 Đặt mua
4 iTelecom 0877777.678 24.000.000 64 Đặt mua
5 iTelecom 0876.44.6789 26.000.000 59 Đặt mua
6 iTelecom 0878.456.456 38.000.000 53 Đặt mua
7 iTelecom 0878.168.268 27.500.000 54 Đặt mua
8 iTelecom 08.777777.24 26.000.000 56 Đặt mua
9 iTelecom 0876.339.339 39.000.000 51 Đặt mua
10 iTelecom 0876.19.5555 28.500.000 51 Đặt mua
11 iTelecom 087.661.3333 35.000.000 40 Đặt mua
12 iTelecom 0876.36.5555 49.500.000 50 Đặt mua
13 iTelecom 0876.74.7777 28.000.000 60 Đặt mua
14 iTelecom 0876.565.999 26.000.000 64 Đặt mua
15 iTelecom 08.7667.3333 43.000.000 46 Đặt mua
16 iTelecom 0879.102.102 28.000.000 30 Đặt mua
17 iTelecom 0876.78.1111 26.000.000 40 Đặt mua
18 iTelecom 0878.80.6789 23.700.000 61 Đặt mua
19 iTelecom 0876.000.666 40.800.000 39 Đặt mua
20 iTelecom 0876.48.7777 22.800.000 61 Đặt mua
21 iTelecom 0878.399.399 30.000.000 65 Đặt mua
22 iTelecom 0877.77.7733 46.700.000 56 Đặt mua
23 iTelecom 0876.08.6666 40.800.000 53 Đặt mua
24 iTelecom 0876.18.3333 20.400.000 42 Đặt mua