Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.688.999 43.000.000 70 Đặt mua
2 iTelecom 0876.97.3333 32.000.000 49 Đặt mua
3 iTelecom 0876.03.7777 28.500.000 52 Đặt mua
4 iTelecom 0877.997.997 20.000.000 72 Đặt mua
5 iTelecom 0876.02.3456 28.500.000 41 Đặt mua
6 iTelecom 0876.28.2222 35.000.000 39 Đặt mua
7 iTelecom 0876.67.2222 35.000.000 42 Đặt mua
8 iTelecom 08.777777.29 31.300.000 61 Đặt mua
9 iTelecom 0877.55.3333 46.500.000 44 Đặt mua
10 iTelecom 0876.75.2222 26.000.000 41 Đặt mua
11 iTelecom 0876.24.7777 33.000.000 55 Đặt mua
12 iTelecom 0876.78.2222 41.000.000 44 Đặt mua
13 iTelecom 0876.61.2222 26.000.000 36 Đặt mua
14 iTelecom 0876.665.999 32.000.000 65 Đặt mua
15 iTelecom 0879.178.179 46.000.000 57 Đặt mua
16 iTelecom 087.636.3333 49.500.000 42 Đặt mua
17 iTelecom 0876.33.7777 46.000.000 55 Đặt mua
18 iTelecom 0877.386.386 20.900.000 56 Đặt mua
19 iTelecom 0879.666.222 30.000.000 48 Đặt mua
20 iTelecom 0876.44.6789 26.000.000 59 Đặt mua
21 iTelecom 0878.050505 30.000.000 38 Đặt mua
22 iTelecom 0876.80.5555 24.000.000 49 Đặt mua
23 iTelecom 08.777777.63 36.800.000 59 Đặt mua
24 iTelecom 08.777777.50 26.000.000 55 Đặt mua