Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.00.6666 38.400.000 43 Đặt mua
2 Reddi 0559.31.6666 39.900.000 47 Đặt mua
3 Reddi 0559.11.6666 46.400.000 45 Đặt mua
4 Reddi 0559.15.7777 26.400.000 53 Đặt mua
5 Reddi 0559.76.6789 22.100.000 62 Đặt mua
6 Reddi 0559.86.6789 32.900.000 63 Đặt mua
7 Reddi 0559.23.5555 28.900.000 44 Đặt mua
8 Reddi 0559.16.5555 28.900.000 46 Đặt mua
9 Reddi 0559.16.7777 27.400.000 54 Đặt mua
10 Reddi 0559.37.6666 39.900.000 53 Đặt mua
11 Reddi 0559.12.7777 27.400.000 50 Đặt mua