STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.687.979 33.000.000đ 67 Đặt mua
2 iTelecom 08.777777.06 27.400.000đ 56 Đặt mua
3 iTelecom 0876.70.3333 27.600.000đ 40 Đặt mua
4 iTelecom 0876.69.2222 32.000.000đ 44 Đặt mua
5 iTelecom 0876.47.3333 20.000.000đ 44 Đặt mua
6 iTelecom 0876.21.2222 35.000.000đ 32 Đặt mua
7 iTelecom 0876.886.686 20.000.000đ 63 Đặt mua
8 iTelecom 0876.678.666 23.000.000đ 60 Đặt mua
9 iTelecom 0877.102.102 28.000.000đ 28 Đặt mua
10 iTelecom 0879.883.888 26.000.000đ 67 Đặt mua
11 iTelecom 0878.689.689 45.600.000đ 69 Đặt mua
12 iTelecom 0877.966.966 23.000.000đ 64 Đặt mua
13 iTelecom 0876.456.999 32.000.000đ 63 Đặt mua
14 iTelecom 0877.586.586 22.000.000đ 60 Đặt mua
15 iTelecom 0878.9999.39 34.000.000đ 71 Đặt mua
16 iTelecom 0877.986.986 22.000.000đ 68 Đặt mua
17 iTelecom 08.777777.53 27.400.000đ 58 Đặt mua
18 iTelecom 08.7666.2999 33.300.000đ 62 Đặt mua
19 iTelecom 0876.33.2222 37.100.000đ 35 Đặt mua
20 iTelecom 0879.666.222 30.000.000đ 48 Đặt mua
21 iTelecom 087.656.2222 27.600.000đ 40 Đặt mua
22 iTelecom 0876.51.5555 50.000.000đ 47 Đặt mua
23 iTelecom 0876.32.3333 35.000.000đ 38 Đặt mua
24 iTelecom 0876.389.389 38.000.000đ 61 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3