STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0969.687786 30.000.000đ 66 Đặt mua
2 Viettel 0983.186.779 20.000.000đ 58 Đặt mua
3 Viettel 0966.161.779 20.000.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 0986.86.44.86 30.000.000đ 59 Đặt mua
5 Viettel 0986.888.939 25.000.000đ 68 Đặt mua
6 Viettel 09892.999.69 30.000.000đ 70 Đặt mua
7 Viettel 096655.8679 20.000.000đ 61 Đặt mua
8 Viettel 0989.678.268 25.000.000đ 63 Đặt mua
9 Viettel 0965.868.379 20.000.000đ 61 Đặt mua
10 Viettel 0988.979.386 25.000.000đ 67 Đặt mua
11 Viettel 0961.888.986 25.000.000đ 63 Đặt mua
12 Viettel 0988.693.779 25.000.000đ 66 Đặt mua
13 Viettel 098677.888.7 20.000.000đ 68 Đặt mua
14 Viettel 0972.256.686 20.000.000đ 51 Đặt mua
15 Viettel 0966.966.168 30.000.000đ 57 Đặt mua
16 Viettel 0339.68.8668 45.000.000đ 57 Đặt mua
17 Viettel 09.8678.8786 25.000.000đ 67 Đặt mua
18 Viettel 0979.877.886 25.000.000đ 69 Đặt mua
19 Viettel 0965.68.52.86 20.000.000đ 55 Đặt mua
20 Viettel 0977.555.968 20.000.000đ 61 Đặt mua
21 Viettel 0399.79.68.79 20.000.000đ 67 Đặt mua
22 Viettel 03.5678.1986 20.000.000đ 53 Đặt mua
23 Viettel 0989.81.8118 20.000.000đ 53 Đặt mua
24 Viettel 0986.262.286 20.000.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3