STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.86.7979 30.000.000đ 69 Đặt mua
2 iTelecom 08.777777.06 27.400.000đ 56 Đặt mua
3 iTelecom 0876.73.2222 21.000.000đ 39 Đặt mua
4 iTelecom 0879.136.888 25.000.000đ 58 Đặt mua
5 iTelecom 0877.99.88.66 39.000.000đ 68 Đặt mua
6 iTelecom 0876.399.399 20.000.000đ 63 Đặt mua
7 iTelecom 087.8228.999 21.500.000đ 62 Đặt mua
8 iTelecom 087.6655.666 20.000.000đ 55 Đặt mua
9 iTelecom 0876.81.3333 37.100.000đ 42 Đặt mua
10 iTelecom 08763.00000 50.000.000đ 24 Đặt mua
11 iTelecom 0879.116.116 38.000.000đ 40 Đặt mua
12 iTelecom 0877.986.986 22.000.000đ 68 Đặt mua
13 iTelecom 0876.73.6789 23.800.000đ 61 Đặt mua
14 iTelecom 0878.600.600 20.000.000đ 35 Đặt mua
15 iTelecom 0876.567.999 45.600.000đ 66 Đặt mua
16 iTelecom 0878.168.268 29.000.000đ 54 Đặt mua
17 iTelecom 08.76767.666 33.300.000đ 59 Đặt mua
18 iTelecom 08.777777.12 33.000.000đ 53 Đặt mua
19 iTelecom 0876.82.5555 36.000.000đ 51 Đặt mua
20 iTelecom 0876.24.6789 28.000.000đ 57 Đặt mua
21 iTelecom 0876.20.2222 27.600.000đ 31 Đặt mua
22 iTelecom 0876.456.888 33.300.000đ 60 Đặt mua
23 iTelecom 08.7887.7887 38.000.000đ 68 Đặt mua
24 iTelecom 08.7779.3339 30.000.000đ 56 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3