STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 087.88888.39 59.000.000đ 67 Đặt mua
2 iTelecom 087.88888.79 79.000.000đ 71 Đặt mua
3 iTelecom 08767.11111 65.000.000đ 33 Đặt mua
4 iTelecom 0876.92.6666 50.000.000đ 56 Đặt mua
5 iTelecom 0878.881.888 65.000.000đ 64 Đặt mua
6 iTelecom 0876.44.9999 68.000.000đ 65 Đặt mua
7 iTelecom 0876.68.3333 69.000.000đ 47 Đặt mua
8 iTelecom 0876.93.6666 50.000.000đ 57 Đặt mua
9 iTelecom 0876.84.9999 60.000.000đ 69 Đặt mua
10 iTelecom 0876.48.9999 63.000.000đ 69 Đặt mua
11 iTelecom 0876.80.9999 75.000.000đ 65 Đặt mua
12 iTelecom 0876.68.2222 50.000.000đ 43 Đặt mua
13 iTelecom 0876.50.9999 68.000.000đ 62 Đặt mua
14 iTelecom 0877.16.8888 89.000.000đ 61 Đặt mua
15 iTelecom 0878.666.868 59.000.000đ 63 Đặt mua
16 iTelecom 0876.84.8888 60.000.000đ 65 Đặt mua
17 iTelecom 0876.39.6666 65.000.000đ 57 Đặt mua
18 iTelecom 0876.91.6666 50.000.000đ 55 Đặt mua
19 iTelecom 08797.44444 55.000.000đ 51 Đặt mua
20 iTelecom 087.999999.3 80.000.000đ 72 Đặt mua
21 iTelecom 087.8686.888 64.600.000đ 67 Đặt mua
22 iTelecom 0876.22.6666 80.000.000đ 49 Đặt mua
23 iTelecom 08793.44444 55.000.000đ 47 Đặt mua
24 iTelecom 0876.56.7777 62.000.000đ 60 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3