Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.70.9999 65.000.000 64 Đặt mua
2 iTelecom 0876.43.8888 52.000.000 60 Đặt mua
3 iTelecom 0876.99.7777 50.000.000 67 Đặt mua
4 iTelecom 08765.19999 75.000.000 63 Đặt mua
5 iTelecom 08763.11111 60.000.000 29 Đặt mua
6 iTelecom 08763.00000 50.000.000 24 Đặt mua
7 iTelecom 0876.47.47.47 68.000.000 54 Đặt mua
8 iTelecom 0876.73.8888 58.000.000 63 Đặt mua
9 iTelecom 0876.84.8888 60.000.000 65 Đặt mua
10 iTelecom 0876.75.8888 58.000.000 65 Đặt mua
11 iTelecom 0876.94.8888 58.000.000 66 Đặt mua
12 iTelecom 0879.987.838 460.000 67 Đặt mua
13 iTelecom 0879.979.188 456.000 66 Đặt mua
14 iTelecom 0879.989.435 456.000 62 Đặt mua
15 iTelecom 0878.77.22.78 440.000 56 Đặt mua
16 iTelecom 0878.73.73.50 440.000 48 Đặt mua
17 iTelecom 0879.979.425 456.000 60 Đặt mua
18 iTelecom 0879.838.606 440.000 55 Đặt mua
19 iTelecom 0878.272.239 440.000 48 Đặt mua
20 iTelecom 0879.465.252 440.000 48 Đặt mua
21 iTelecom 08.7871.7876 440.000 59 Đặt mua
22 iTelecom 0877.14.1969 419.000 52 Đặt mua
23 iTelecom 0879.38.58.84 440.000 60 Đặt mua
24 iTelecom 0879.962.246 460.000 53 Đặt mua