STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.7777.06 2.200.000đ 57 Đặt mua
2 iTelecom 0879.17.7878 2.300.000đ 62 Đặt mua
3 iTelecom 087.8888.381 2.500.000đ 59 Đặt mua
4 iTelecom 08785.9999.4 2.300.000đ 68 Đặt mua
5 iTelecom 08.77777.124 4.750.000đ 50 Đặt mua
6 iTelecom 0878.11.9696 2.200.000đ 55 Đặt mua
7 iTelecom 0878.55.3663 2.800.000đ 51 Đặt mua
8 iTelecom 087.8888.208 2.200.000đ 57 Đặt mua
9 iTelecom 08784.7777.6 2.200.000đ 61 Đặt mua
10 iTelecom 0879.06.2004 2.200.000đ 36 Đặt mua
11 iTelecom 0878.11.3663 2.500.000đ 43 Đặt mua
12 iTelecom 0877.838.679 4.000.000đ 63 Đặt mua
13 iTelecom 0877.33.0880 2.500.000đ 44 Đặt mua
14 iTelecom 0876.338.668 4.000.000đ 55 Đặt mua
15 iTelecom 0878.37.8989 2.800.000đ 67 Đặt mua
16 iTelecom 08.77777.036 3.500.000đ 52 Đặt mua
17 iTelecom 087.8888.256 2.500.000đ 60 Đặt mua
18 iTelecom 08.77777.071 4.100.000đ 51 Đặt mua
19 iTelecom 08.77777.359 3.000.000đ 60 Đặt mua
20 iTelecom 08.7979.8484 4.290.000đ 64 Đặt mua
21 iTelecom 0878.40.9090 2.200.000đ 45 Đặt mua
22 iTelecom 0879.7373.79 3.960.000đ 60 Đặt mua
23 iTelecom 087.8.03.2006 2.500.000đ 34 Đặt mua
24 iTelecom 08.77777.803 3.000.000đ 54 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3