STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 087.808.6666 79.000.000đ 55 Đặt mua
2 iTelecom 0876.63.8888 109.000.000đ 62 Đặt mua
3 iTelecom 0876.22.6666 80.000.000đ 49 Đặt mua
4 iTelecom 08.7888.7888 179.000.000đ 70 Đặt mua
5 iTelecom 0878.929292 64.600.000đ 56 Đặt mua
6 iTelecom 087.8.777778 114.000.000đ 66 Đặt mua
7 iTelecom 0879.88.66.88 92.000.000đ 68 Đặt mua
8 iTelecom 0879.68.68.68 360.000.000đ 66 Đặt mua
9 iTelecom 0876.36.5555 50.000.000đ 50 Đặt mua
10 iTelecom 087.68.77777 189.000.000đ 64 Đặt mua
11 iTelecom 0879.111111 286.000.000đ 30 Đặt mua
12 iTelecom 0876.78.78.78 178.000.000đ 66 Đặt mua
13 iTelecom 0877.66.88.66 99.000.000đ 62 Đặt mua
14 iTelecom 087.8686.888 64.600.000đ 67 Đặt mua
15 iTelecom 0876.27.8888 66.000.000đ 62 Đặt mua
16 iTelecom 087.747.9999 75.000.000đ 69 Đặt mua
17 iTelecom 0876.28.28.28 66.000.000đ 51 Đặt mua
18 iTelecom 0876.86.86.86 279.000.000đ 63 Đặt mua
19 iTelecom 0876.93.9999 107.000.000đ 69 Đặt mua
20 iTelecom 0876.99.8888 147.000.000đ 71 Đặt mua
21 iTelecom 08.767.33333 113.000.000đ 43 Đặt mua
22 iTelecom 087.662.9999 113.000.000đ 65 Đặt mua
23 iTelecom 087.81.88888 250.000.000đ 64 Đặt mua
24 iTelecom 0876.33.8888 132.000.000đ 59 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3