STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08789.08789 75.000.000đ 64 Đặt mua
2 iTelecom 0876.32.8888 66.000.000đ 58 Đặt mua
3 iTelecom 0876.31.9999 80.000.000đ 61 Đặt mua
4 iTelecom 087.888888.0 64.600.000đ 63 Đặt mua
5 iTelecom 0876.58.6666 53.000.000đ 58 Đặt mua
6 iTelecom 0876.868.999 68.000.000đ 70 Đặt mua
7 iTelecom 0876.67.5555 62.000.000đ 54 Đặt mua
8 iTelecom 0876.24.9999 58.000.000đ 63 Đặt mua
9 iTelecom 0876.90.8888 60.000.000đ 62 Đặt mua
10 iTelecom 0878.883.888 75.100.000đ 66 Đặt mua
11 iTelecom 0876.73.7777 50.000.000đ 59 Đặt mua
12 iTelecom 08.7667.6789 62.000.000đ 64 Đặt mua
13 iTelecom 0877.777.786 73.000.000đ 64 Đặt mua
14 iTelecom 0876.31.8888 66.000.000đ 57 Đặt mua
15 iTelecom 0878.63.63.63 65.000.000đ 50 Đặt mua
16 iTelecom 0876.90.90.90 59.000.000đ 48 Đặt mua
17 iTelecom 087.678.5555 75.100.000đ 56 Đặt mua
18 iTelecom 0876.99.3333 50.000.000đ 51 Đặt mua
19 iTelecom 0876.32.9999 80.000.000đ 62 Đặt mua
20 iTelecom 0879.59.59.59 72.000.000đ 66 Đặt mua
21 iTelecom 0876.94.94.94 58.000.000đ 60 Đặt mua
22 iTelecom 08765.19999 75.000.000đ 63 Đặt mua
23 iTelecom 0878.161616 67.500.000đ 44 Đặt mua
24 iTelecom 08.777777.96 51.600.000đ 65 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3