STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08.777777.91 56.400.000đ 60 Đặt mua
2 iTelecom 0878.929292 64.600.000đ 56 Đặt mua
3 iTelecom 0878.161616 67.500.000đ 44 Đặt mua
4 iTelecom 0878.883.888 75.100.000đ 66 Đặt mua
5 iTelecom 0876.779.779 60.000.000đ 67 Đặt mua
6 iTelecom 0876.54.5678 63.000.000đ 56 Đặt mua
7 iTelecom 0876.56.56.56 84.600.000đ 54 Đặt mua
8 iTelecom 0876.90.8888 60.000.000đ 62 Đặt mua
9 iTelecom 0877.777.786 80.000.000đ 64 Đặt mua
10 iTelecom 08765.38888 66.000.000đ 61 Đặt mua
11 iTelecom 0876.68.7777 71.000.000đ 63 Đặt mua
12 iTelecom 0876.71.9999 99.000.000đ 65 Đặt mua
13 iTelecom 0876.73.8888 58.000.000đ 63 Đặt mua
14 iTelecom 0876.95.95.95 65.000.000đ 63 Đặt mua
15 iTelecom 08.777777.92 56.400.000đ 61 Đặt mua
16 iTelecom 0876.233.333 99.000.000đ 38 Đặt mua
17 iTelecom 08.777777.27 56.400.000đ 59 Đặt mua
18 iTelecom 08.777777.93 60.000.000đ 62 Đặt mua
19 iTelecom 0876.87.87.87 58.000.000đ 66 Đặt mua
20 iTelecom 0878.262626 73.200.000đ 47 Đặt mua
21 iTelecom 0879.59.59.59 72.000.000đ 66 Đặt mua
22 iTelecom 0876.78.6789 89.000.000đ 66 Đặt mua
23 iTelecom 0876.72.72.72 60.000.000đ 48 Đặt mua
24 iTelecom 0876.85.9999 98.000.000đ 70 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3