STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 029.0999.0999 50.000.000đ 65 Đặt mua
2 Máy bàn 02.999999909 99.000.000đ 74 Đặt mua
3 Máy bàn 0234.626.9999 50.000.000đ 59 Đặt mua
4 Máy bàn 02466555999 60.200.000đ 60 Đặt mua
5 Máy bàn 02466.888.666 79.000.000đ 60 Đặt mua
6 Máy bàn 02466.55.9999 100.000.000đ 64 Đặt mua
7 Máy bàn 02.888888.808 50.000.000đ 66 Đặt mua
8 Máy bàn 024.22.42.42.42 79.000.000đ 28 Đặt mua
9 Máy bàn 0293.2234567 88.000.000đ 43 Đặt mua
10 Máy bàn 024.32.939.939 51.000.000đ 53 Đặt mua
11 Máy bàn 02466.87.8888 91.400.000đ 65 Đặt mua
12 Máy bàn 024.66668666 55.000.000đ 56 Đặt mua
13 Máy bàn 024.66666656 50.000.000đ 53 Đặt mua
14 Máy bàn 02466.868.868 55.000.000đ 62 Đặt mua
15 Máy bàn 022.8999.8999 50.000.000đ 74 Đặt mua
16 Máy bàn 024.6666.0000 55.000.000đ 30 Đặt mua
17 Máy bàn 025.1999.1999 50.000.000đ 63 Đặt mua
18 Máy bàn 02466.886.886 55.000.000đ 62 Đặt mua
19 Máy bàn 02836116116 50.000.000đ 35 Đặt mua
20 Máy bàn 025.8999.8999 50.000.000đ 77 Đặt mua
21 Máy bàn 029.1999.1999 50.000.000đ 67 Đặt mua
22 Máy bàn 02466.568.568 68.000.000đ 56 Đặt mua
23 Máy bàn 02466.668.668 88.000.000đ 58 Đặt mua
24 Máy bàn 02.999999.996 50.000.000đ 80 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3