STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 05594.33333 54.200.000đ 38 Đặt mua
2 Reddi 0559.88888.9 67.800.000đ 68 Đặt mua
3 Reddi 0559.959.959 76.300.000đ 65 Đặt mua
4 Reddi 0559.222.999 50.000.000đ 52 Đặt mua
5 Reddi 0559.668.668 76.300.000đ 59 Đặt mua
6 Reddi 05592.77777 90.900.000đ 56 Đặt mua
7 Reddi 05593.77777 90.900.000đ 57 Đặt mua
8 Reddi 0559.99.2222 76.300.000đ 45 Đặt mua
9 Reddi 05597.33333 58.300.000đ 41 Đặt mua
10 Reddi 0559.94.9999 90.900.000đ 68 Đặt mua
11 Reddi 05594.77777 90.900.000đ 58 Đặt mua
12 Reddi 0559.88.7777 58.300.000đ 63 Đặt mua
13 Reddi 0559.23.4567 76.300.000đ 46 Đặt mua
14 Reddi 0559.999.979 86.400.000đ 71 Đặt mua
15 Reddi 0559.999.777 51.600.000đ 67 Đặt mua
16 Reddi 0559.699.699 76.300.000đ 67 Đặt mua
17 Reddi 0559.993.999 67.800.000đ 67 Đặt mua
18 Reddi 0559.77.6666 53.200.000đ 57 Đặt mua
19 Reddi 0559.59.7777 90.900.000đ 61 Đặt mua
20 Reddi 0559.37.9999 58.300.000đ 65 Đặt mua
21 Reddi 0559.90.90.90 76.300.000đ 46 Đặt mua
22 Reddi 055.999999.0 67.800.000đ 64 Đặt mua
23 Reddi 0559.96.96.96 58.300.000đ 64 Đặt mua
24 Reddi 0559.59.3333 58.300.000đ 45 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3