STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.44.8888 90.300.000đ 61 Đặt mua
2 iTelecom 0876.56.7777 62.000.000đ 60 Đặt mua
3 iTelecom 08766.00000 50.000.000đ 27 Đặt mua
4 iTelecom 0876.95.95.95 65.000.000đ 63 Đặt mua
5 iTelecom 0876.72.7777 50.000.000đ 58 Đặt mua
6 iTelecom 0879.787.979 70.000.000đ 71 Đặt mua
7 iTelecom 0876.35.35.35 60.000.000đ 45 Đặt mua
8 iTelecom 0876.32.9999 80.000.000đ 62 Đặt mua
9 iTelecom 0876.33.6666 80.000.000đ 51 Đặt mua
10 iTelecom 0876.32.8888 66.000.000đ 58 Đặt mua
11 iTelecom 0876.92.92.92 61.800.000đ 54 Đặt mua
12 iTelecom 0876.54.5678 63.000.000đ 56 Đặt mua
13 iTelecom 0876.90.9999 94.100.000đ 66 Đặt mua
14 iTelecom 087.69.22222 94.100.000đ 40 Đặt mua
15 iTelecom 087.8877.888 64.600.000đ 69 Đặt mua
16 iTelecom 0876.73.7777 50.000.000đ 59 Đặt mua
17 iTelecom 0876.28.28.28 66.000.000đ 51 Đặt mua
18 iTelecom 08.777777.17 51.500.000đ 58 Đặt mua
19 iTelecom 0876.77.88.99 100.000.000đ 69 Đặt mua
20 iTelecom 0879.59.59.59 72.000.000đ 66 Đặt mua
21 iTelecom 08765.34567 63.300.000đ 51 Đặt mua
22 iTelecom 0879.246.357 50.000.000đ 51 Đặt mua
23 iTelecom 0876.51.5555 50.000.000đ 47 Đặt mua
24 iTelecom 08.7676.5555 79.000.000đ 54 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3