STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.84.8888 60.000.000đ 65 Đặt mua
2 iTelecom 0876.789.888 71.000.000đ 69 Đặt mua
3 iTelecom 0876.72.72.72 60.000.000đ 48 Đặt mua
4 iTelecom 087.660.8888 66.000.000đ 59 Đặt mua
5 iTelecom 0876.95.9999 113.000.000đ 71 Đặt mua
6 iTelecom 0878.292929 75.100.000đ 56 Đặt mua
7 iTelecom 0876.86.86.86 279.000.000đ 63 Đặt mua
8 iTelecom 0876.36.5555 50.000.000đ 50 Đặt mua
9 iTelecom 087.69.66666 242.000.000đ 60 Đặt mua
10 iTelecom 087.68.99999 664.000.000đ 74 Đặt mua
11 iTelecom 0876.73.8888 58.000.000đ 63 Đặt mua
12 iTelecom 08765.95555 52.300.000đ 55 Đặt mua
13 iTelecom 087.9898.999 75.100.000đ 76 Đặt mua
14 iTelecom 0878.979797 64.600.000đ 71 Đặt mua
15 iTelecom 0879.111.777 100.000.000đ 48 Đặt mua
16 iTelecom 08.777777.91 56.400.000đ 60 Đặt mua
17 iTelecom 0876.2.88888 253.000.000đ 63 Đặt mua
18 iTelecom 0876.30.8888 58.000.000đ 56 Đặt mua
19 iTelecom 087.636.7777 52.300.000đ 58 Đặt mua
20 iTelecom 0876.999.666 68.000.000đ 66 Đặt mua
21 iTelecom 08765.38888 66.000.000đ 61 Đặt mua
22 iTelecom 08.767.39999 99.000.000đ 67 Đặt mua
23 iTelecom 0876.88.3333 50.000.000đ 49 Đặt mua
24 iTelecom 08768.22222 98.000.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3