STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.39.39.39 189.000.000đ 57 Đặt mua
2 iTelecom 08.777777.74 148.000.000đ 61 Đặt mua
3 iTelecom 0876.93.9999 107.000.000đ 69 Đặt mua
4 iTelecom 08.765.88888 277.000.000đ 66 Đặt mua
5 iTelecom 087.686.9999 239.000.000đ 71 Đặt mua
6 iTelecom 08.7888.7888 179.000.000đ 70 Đặt mua
7 iTelecom 0879.19.8888 180.000.000đ 66 Đặt mua
8 iTelecom 0876.86.86.86 279.000.000đ 63 Đặt mua
9 iTelecom 0876.38.38.38 113.000.000đ 54 Đặt mua
10 iTelecom 0876.2.88888 253.000.000đ 63 Đặt mua
11 iTelecom 087.663.9999 123.000.000đ 66 Đặt mua
12 iTelecom 08.777777.70 170.000.000đ 57 Đặt mua
13 iTelecom 0876.85.6789 125.000.000đ 64 Đặt mua
14 iTelecom 087.68.79999 123.000.000đ 72 Đặt mua
15 iTelecom 087.66.77777 255.000.000đ 62 Đặt mua
16 iTelecom 0876.38.9999 160.000.000đ 68 Đặt mua
17 iTelecom 08.79.39.39.39 550.000.000đ 60 Đặt mua
18 iTelecom 0879.888886 109.000.000đ 70 Đặt mua
19 iTelecom 0876.789.789 189.000.000đ 69 Đặt mua
20 iTelecom 08.765.77777 180.000.000đ 61 Đặt mua
21 iTelecom 0876.95.8888 109.000.000đ 67 Đặt mua
22 iTelecom 087.64.66666 147.000.000đ 55 Đặt mua
23 iTelecom 087.666.8888 499.000.000đ 65 Đặt mua
24 iTelecom 0876.77.9999 219.000.000đ 71 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3