Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0995.91.91.91 191.000.000 53 Đặt mua
2 Gmobile 0996.969.699 126.000.000 72 Đặt mua
3 Gmobile 0996.9999.69 190.000.000 75 Đặt mua
4 Gmobile 0995.68.68.68 760.000.000 65 Đặt mua
5 Gmobile 0994.977777 116.000.000 66 Đặt mua
6 Gmobile 0993.565656 164.000.000 54 Đặt mua
7 Gmobile 0997.777.979 155.000.000 71 Đặt mua
8 Gmobile 0592.888.999 231.000.000 67 Đặt mua
9 Gmobile 0993.88.7777 110.000.000 65 Đặt mua
10 Gmobile 0997.77.88.99 511.000.000 73 Đặt mua
11 Gmobile 0994.12.8888 230.000.000 57 Đặt mua
12 Gmobile 0996.386868 103.000.000 63 Đặt mua
13 Gmobile 0995.26.26.26 126.000.000 47 Đặt mua
14 Gmobile 0996.699.699 237.000.000 72 Đặt mua
15 Gmobile 0993.08.08.08 220.000.000 45 Đặt mua
16 Gmobile 0599.595959 255.000.000 65 Đặt mua
17 Gmobile 0599.888.777 154.000.000 68 Đặt mua
18 Gmobile 0995.878888 150.000.000 70 Đặt mua
19 Gmobile 099.6888882 117.000.000 66 Đặt mua
20 Gmobile 099.3456.888 128.000.000 60 Đặt mua
21 Gmobile 0993.666668 203.000.000 59 Đặt mua
22 Gmobile 0995.000.999 237.000.000 50 Đặt mua
23 Gmobile 0997.72.9999 237.000.000 70 Đặt mua
24 Gmobile 0996.456.789 1.100.000.000 63 Đặt mua