STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 087.64.66666 147.000.000đ 55 Đặt mua
2 iTelecom 0876.77.88.99 100.000.000đ 69 Đặt mua
3 iTelecom 08.767.56789 119.000.000đ 63 Đặt mua
4 iTelecom 087.81.88888 250.000.000đ 64 Đặt mua
5 iTelecom 08.777777.73 170.000.000đ 60 Đặt mua
6 iTelecom 0879.888886 109.000.000đ 70 Đặt mua
7 iTelecom 0876.33.8888 132.000.000đ 59 Đặt mua
8 iTelecom 0876.63.8888 109.000.000đ 62 Đặt mua
9 iTelecom 087.665.9999 123.000.000đ 68 Đặt mua
10 iTelecom 087.663.9999 123.000.000đ 66 Đặt mua
11 iTelecom 087.66.55555 179.000.000đ 52 Đặt mua
12 iTelecom 08779.88888 1.150.000.000đ 71 Đặt mua
13 iTelecom 087.666.6789 179.000.000đ 63 Đặt mua
14 iTelecom 0876.95.8888 109.000.000đ 67 Đặt mua
15 iTelecom 08.76.79.79.79 379.000.000đ 69 Đặt mua
16 iTelecom 08.777777.71 170.000.000đ 58 Đặt mua
17 iTelecom 0876.888.999 299.000.000đ 72 Đặt mua
18 iTelecom 0876.77.8888 155.000.000đ 67 Đặt mua
19 iTelecom 08768.33333 125.000.000đ 44 Đặt mua
20 iTelecom 087.6666668 150.000.000đ 59 Đặt mua
21 iTelecom 0876.93.8888 104.000.000đ 65 Đặt mua
22 iTelecom 087.69.55555 151.000.000đ 55 Đặt mua
23 iTelecom 0876.2.77777 132.000.000đ 58 Đặt mua
24 iTelecom 087.666.7777 222.000.000đ 61 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3