Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0599.888.777 155.000.000 68 Đặt mua
2 Gmobile 0599.595959 257.000.000 65 Đặt mua
3 Gmobile 0997.208.888 110.000.000 59 Đặt mua
4 Gmobile 099.3939399 122.000.000 63 Đặt mua
5 Gmobile 0996.368.368 145.000.000 58 Đặt mua
6 Gmobile 0993.999999 4.570.000.000 75 Đặt mua
7 Gmobile 05.999.33.999 107.000.000 65 Đặt mua
8 Gmobile 0599.696969 205.000.000 68 Đặt mua
9 Gmobile 0593.77.88.99 106.000.000 65 Đặt mua
10 Gmobile 0996.969.699 126.000.000 72 Đặt mua
11 Gmobile 0997.66.77.88 215.000.000 67 Đặt mua
12 Gmobile 099.68.8.68.68 120.000.000 68 Đặt mua
13 Máy bàn 024.39999999 1.200.000.000 72 Đặt mua
14 Máy bàn 028.7777.9999 1.200.000.000 74 Đặt mua
15 Gmobile 0997.99999.7 155.000.000 77 Đặt mua
16 Gmobile 0599.00.9999 145.000.000 59 Đặt mua
17 Gmobile 099.3499999 645.000.000 70 Đặt mua
18 Máy bàn 02.8888.48888 390.000.000 70 Đặt mua
19 Gmobile 05.99999.111 155.000.000 53 Đặt mua
20 Gmobile 0995.86.86.86 390.000.000 65 Đặt mua
21 Gmobile 099.6668.868 110.000.000 66 Đặt mua
22 Gmobile 0593.89.89.89 135.000.000 68 Đặt mua
23 Gmobile 099.6666789 516.000.000 66 Đặt mua
24 Gmobile 09.9797.7979 190.000.000 73 Đặt mua
25 Gmobile 0995.777777 1.140.000.000 65 Đặt mua
26 Máy bàn 024.88888888 5.500.000.000 70 Đặt mua
27 Máy bàn 02466.87.8888 102.000.000 65 Đặt mua
28 Gmobile 0993.556677 148.000.000 57 Đặt mua
29 Gmobile 0997.98.9999 601.000.000 78 Đặt mua
30 Gmobile 0997.777.779 1.460.000.000 69 Đặt mua
31 Gmobile 099.555.1999 105.000.000 61 Đặt mua
32 Gmobile 0994.977777 116.000.000 66 Đặt mua
33 Gmobile 0993.668.668 209.000.000 61 Đặt mua
34 Gmobile 099.7898989 955.000.000 76 Đặt mua
35 Gmobile 0995.81.9999 150.000.000 68 Đặt mua
36 Máy bàn 024.223.99999 180.000.000 58 Đặt mua
37 Gmobile 09.93.93.93.93 2.850.000.000 57 Đặt mua
38 Máy bàn 02.88888.7777 1.200.000.000 70 Đặt mua
39 Gmobile 0997.77.3333 126.000.000 51 Đặt mua
40 Gmobile 0993.91.8888 109.000.000 63 Đặt mua
41 Máy bàn 028.777.88888 1.000.000.000 71 Đặt mua
42 Gmobile 0598.898989 132.000.000 73 Đặt mua
43 Gmobile 0592.77.9999 106.000.000 66 Đặt mua
44 Gmobile 0997.777.979 155.000.000 71 Đặt mua
45 Gmobile 0598.333.999 107.000.000 58 Đặt mua
46 Gmobile 0997.345678 880.000.000 58 Đặt mua
47 Gmobile 099.720.9999 138.000.000 63 Đặt mua
48 Gmobile 0994.56.5555 110.000.000 53 Đặt mua
49 Máy bàn 024.888.99999 1.200.000.000 75 Đặt mua
50 Gmobile 0996.33.8888 332.000.000 62 Đặt mua
51 Gmobile 0996.996.999 285.000.000 75 Đặt mua
52 Máy bàn 02.88888.2222 1.200.000.000 50 Đặt mua
53 Máy bàn 024.33.868.868 107.000.000 56 Đặt mua
54 Máy bàn 024.33.86.6666 165.000.000 50 Đặt mua
55 Gmobile 05.99999999 22.000.000.000 77 Đặt mua
56 Gmobile 0997.77.88.99 516.000.000 73 Đặt mua
57 Gmobile 0993.789.789 387.000.000 69 Đặt mua
58 Gmobile 0996.39.5555 130.000.000 56 Đặt mua
59 Gmobile 0996.88.6688 237.000.000 68 Đặt mua
60 Gmobile 0592.888.999 237.000.000 67 Đặt mua
61 Máy bàn 0258.777.7777 200.000.000 64 Đặt mua
62 Gmobile 0993.686868 1.070.000.000 63 Đặt mua
63 Máy bàn 024.33.79.9999 201.000.000 64 Đặt mua
64 Máy bàn 02.999999.992 100.000.000 76 Đặt mua
65 Gmobile 0996.99.6699 237.000.000 72 Đặt mua
66 Máy bàn 02862.98.9999 119.000.000 71 Đặt mua
67 Gmobile 0996.33.6688 106.000.000 58 Đặt mua
68 Gmobile 0995.66.6789 240.000.000 65 Đặt mua
69 Gmobile 0996.456.789 1.100.000.000 63 Đặt mua
70 Gmobile 0997.989898 301.000.000 76 Đặt mua
71 Máy bàn 024.7777.9999 1.200.000.000 70 Đặt mua
72 Gmobile 0993.333.888 285.000.000 54 Đặt mua
73 Máy bàn 024.8883.8888 550.000.000 65 Đặt mua
74 Gmobile 0996.39.39.79 130.000.000 64 Đặt mua
75 Gmobile 0997.789.789 387.000.000 73 Đặt mua
76 Máy bàn 024.88886888 350.000.000 68 Đặt mua
77 Máy bàn 02466.86.86.86 220.000.000 60 Đặt mua
78 Gmobile 0997.72.9999 237.000.000 70 Đặt mua
79 Gmobile 0995.91.91.91 191.000.000 53 Đặt mua
80 Gmobile 099.79.66789 104.000.000 70 Đặt mua