STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.39.39.39 711.350.000đ 60 Đặt mua
2 iTelecom 0879.79.3333 270.350.000đ 52 Đặt mua
3 iTelecom 0879.78.78.78 540.350.000đ 69 Đặt mua
4 iTelecom 087.88888.39 59.000.000đ 67 Đặt mua
5 iTelecom 087.88888.79 79.000.000đ 71 Đặt mua
6 iTelecom 0877.836.379 810.000đ 58 Đặt mua
7 iTelecom 0878.383.098 910.000đ 54 Đặt mua
8 iTelecom 0876.79.2222 39.000.000đ 45 Đặt mua
9 iTelecom 0876.62.6789 39.000.000đ 59 Đặt mua
10 iTelecom 0876.68.6262 6.450.000đ 51 Đặt mua
11 iTelecom 0876.77.3333 45.000.000đ 47 Đặt mua
12 iTelecom 0876.71.6666 39.000.000đ 53 Đặt mua
13 iTelecom 0877.399.268 810.000đ 59 Đặt mua
14 iTelecom 0878.383.968 910.000đ 60 Đặt mua
15 iTelecom 08767.11111 65.000.000đ 33 Đặt mua
16 iTelecom 0876.92.6666 50.000.000đ 56 Đặt mua
17 iTelecom 0876.543.282 4.300.000đ 45 Đặt mua
18 iTelecom 0876.544.279 910.000đ 52 Đặt mua
19 iTelecom 0878.22.5678 25.000.000đ 53 Đặt mua
20 iTelecom 08772.99999 299.000.000đ 69 Đặt mua
21 iTelecom 0879.13.13.13 35.000.000đ 36 Đặt mua
22 iTelecom 0878.387.379 810.000đ 60 Đặt mua
23 iTelecom 0879.79.1998 39.000.000đ 67 Đặt mua
24 iTelecom 0876.65.2222 29.000.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3