STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.999.8181 6.000.000đ 60 Đặt mua
2 Mobifone 0703.11.88.44 690.000đ 36 Đặt mua
3 Mobifone 0794.44.33.55 790.000đ 44 Đặt mua
4 Mobifone 0703.22.77.00 790.000đ 28 Đặt mua
5 Mobifone 0703.11.00.22 790.000đ 16 Đặt mua
6 Mobifone 0708.33.77.22 790.000đ 39 Đặt mua
7 Mobifone 0703.33.99.22 790.000đ 38 Đặt mua
8 Mobifone 0786.66.88.11 890.000đ 51 Đặt mua
9 Mobifone 0792.66.99.55 890.000đ 58 Đặt mua
10 Mobifone 0792.666.722 390.000đ 47 Đặt mua
11 Mobifone 0786.66.00.77 690.000đ 47 Đặt mua
12 Mobifone 0708.33.99.00 790.000đ 39 Đặt mua
13 Mobifone 0783.33.55.11 690.000đ 36 Đặt mua
14 Mobifone 0708.99.22.33 790.000đ 43 Đặt mua
15 Mobifone 0783.33.88.22 790.000đ 44 Đặt mua
16 Mobifone 0708.33.77.44 790.000đ 43 Đặt mua
17 Mobifone 0703.22.00.22 890.000đ 18 Đặt mua
18 Mobifone 0703.11.00.66 790.000đ 24 Đặt mua
19 Mobifone 0783.33.77.33 890.000đ 44 Đặt mua
20 Mobifone 0797.77.99.33 890.000đ 61 Đặt mua
21 Mobifone 0786.66.33.55 890.000đ 49 Đặt mua
22 Mobifone 0703.33.66.11 790.000đ 30 Đặt mua
23 Mobifone 0793.88.33.22 790.000đ 45 Đặt mua
24 Mobifone 0764.22.00.99 790.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3