STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0568.68.7777 100.000.000đ 61 Đặt mua
3 Vietnamobile 0929.38.6789 110.000.000đ 61 Đặt mua
4 Vietnamobile 0923.77.8888 220.000.000đ 60 Đặt mua
5 Vietnamobile 09288.77777 560.000.000đ 62 Đặt mua
6 Vietnamobile 0929.39.7777 200.000.000đ 60 Đặt mua
7 Vietnamobile 0925.74.8888 120.000.000đ 59 Đặt mua
8 Vietnamobile 09212.11111 175.000.000đ 19 Đặt mua
9 Vietnamobile 0922.74.8888 135.000.000đ 56 Đặt mua
10 Vietnamobile 0924.56.7777 220.000.000đ 54 Đặt mua
11 Vietnamobile 05234.88888 210.000.000đ 54 Đặt mua
12 Vietnamobile 09275.77777 420.000.000đ 58 Đặt mua
13 Vietnamobile 0925.52.3456 120.000.000đ 41 Đặt mua
14 Vietnamobile 09299.44444 160.000.000đ 49 Đặt mua
15 Vietnamobile 0927.89.6789 250.000.000đ 65 Đặt mua
16 Vietnamobile 0925.25.7777 235.000.000đ 51 Đặt mua
17 Vietnamobile 09266.77777 560.000.000đ 58 Đặt mua
18 Vietnamobile 0569.99.7777 130.000.000đ 66 Đặt mua
19 Vietnamobile 0928.74.8888 125.000.000đ 62 Đặt mua
20 Vietnamobile 0928.25.9999 250.000.000đ 62 Đặt mua
21 Vietnamobile 09256.11111 130.000.000đ 27 Đặt mua
22 Vietnamobile 0923.11.6688 88.000.000đ 44 Đặt mua
23 Vietnamobile 0569.89.8888 180.000.000đ 69 Đặt mua
24 Vietnamobile 0926.57.9999 235.000.000đ 65 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3