STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0975.322222 250.000.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000đ 60 Đặt mua
3 Viettel 0983.333.111 85.000.000đ 32 Đặt mua
4 Viettel 0966.543.152 490.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0332.406.439 390.000đ 34 Đặt mua
6 Viettel 0976.284.853 490.000đ 52 Đặt mua
7 Viettel 0869.325.635 490.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 0373.515.015 390.000đ 30 Đặt mua
9 Viettel 0972.180.527 490.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0868.776.377 490.000đ 59 Đặt mua
11 Viettel 0981.375.517 490.000đ 46 Đặt mua
12 Viettel 0332.970.170 390.000đ 32 Đặt mua
13 Viettel 0982.074.721 490.000đ 40 Đặt mua
14 Viettel 0975.528.450 490.000đ 45 Đặt mua
15 Viettel 0398.235.435 390.000đ 42 Đặt mua
16 Viettel 0365.414.614 390.000đ 34 Đặt mua
17 Viettel 0986.552.817 490.000đ 51 Đặt mua
18 Viettel 0971.623.961 490.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 0979.274.331 490.000đ 45 Đặt mua
20 Viettel 0966.917.010 490.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0967.637.064 490.000đ 48 Đặt mua
22 Viettel 0975.740.807 490.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0976.280.353 490.000đ 43 Đặt mua
24 Viettel 0982.139.041 490.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3