STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0877.14.04.90 950.000đ 40 Đặt mua
2 iTelecom 0879.989.056 447.000đ 61 Đặt mua
3 iTelecom 08.7777.8821 1.250.000đ 55 Đặt mua
4 iTelecom 0879.831.887 560.000đ 59 Đặt mua
5 iTelecom 0879.758.925 770.000đ 60 Đặt mua
6 iTelecom 0879.04.9191 2.200.000đ 48 Đặt mua
7 iTelecom 0877.128.688 950.000đ 55 Đặt mua
8 iTelecom 0879.83.2004 980.000đ 41 Đặt mua
9 iTelecom 0879.988.919 447.000đ 68 Đặt mua
10 iTelecom 087.9999.084 1.310.000đ 63 Đặt mua
11 iTelecom 0879.797.189 970.000đ 65 Đặt mua
12 iTelecom 0879.198.197 700.000đ 59 Đặt mua
13 iTelecom 08.7777.0010 1.590.000đ 37 Đặt mua
14 iTelecom 0877.153.155 550.000đ 42 Đặt mua
15 iTelecom 0877.02.08.82 650.000đ 42 Đặt mua
16 iTelecom 0877.992.991 950.000đ 61 Đặt mua
17 iTelecom 0879.989.581 578.000đ 64 Đặt mua
18 iTelecom 0879.797.299 1.290.000đ 67 Đặt mua
19 iTelecom 0877.471.379 799.000đ 53 Đặt mua
20 iTelecom 0879.886.939 1.140.000đ 67 Đặt mua
21 iTelecom 0879.359.588 599.000đ 62 Đặt mua
22 iTelecom 0879.22.9388 750.000đ 56 Đặt mua
23 iTelecom 0879.33.5558 810.000đ 53 Đặt mua
24 iTelecom 0879.485.585 700.000đ 59 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3