Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 024.22.443355 2.740.000 34 Đặt mua
2 Máy bàn 028.2267.6611 2.830.000 41 Đặt mua
3 Máy bàn 024.66.87.2013 1.980.000 39 Đặt mua
4 Máy bàn 024.2216.0888 2.630.000 41 Đặt mua
5 Máy bàn 024.6675.9977 2.630.000 62 Đặt mua
6 Máy bàn 024.2238.1212 2.630.000 27 Đặt mua
7 Máy bàn 028.2237.6262 2.830.000 40 Đặt mua
8 Máy bàn 024.2242.7111 2.630.000 26 Đặt mua
9 Máy bàn 028.2238.2727 2.830.000 43 Đặt mua
10 Máy bàn 024.2233.9696 2.630.000 46 Đặt mua
11 Máy bàn 024.22.411711 2.520.000 25 Đặt mua
12 Máy bàn 02462.66.6969 3.500.000 56 Đặt mua
13 Máy bàn 028.2202.3939 2.830.000 40 Đặt mua
14 Máy bàn 024.6675.4400 2.630.000 38 Đặt mua
15 Máy bàn 028.6671.0888 2.830.000 54 Đặt mua
16 Máy bàn 028.2236.4477 2.830.000 45 Đặt mua
17 Máy bàn 024.2230.5444 2.630.000 30 Đặt mua
18 Máy bàn 028.2205.7373 2.830.000 39 Đặt mua
19 Máy bàn 028.2268.2727 2.830.000 46 Đặt mua
20 Máy bàn 028.2208.2345 2.830.000 36 Đặt mua
21 Máy bàn 028.6277.9090 2.830.000 50 Đặt mua
22 Máy bàn 024.2236.3456 2.630.000 37 Đặt mua
23 Máy bàn 028.2237.3311 2.830.000 32 Đặt mua
24 Máy bàn 024.66.737679 2.520.000 57 Đặt mua