Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0976.065.697 490.000 55 Đặt mua
2 Viettel 0977.02.7471 490.000 44 Đặt mua
3 Viettel 0867.345.515 490.000 44 Đặt mua
4 Viettel 0369.912.512 390.000 38 Đặt mua
5 Viettel 0867.255.819 490.000 51 Đặt mua
6 Viettel 0967.103.482 490.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0367.281.345 650.000 39 Đặt mua
8 Viettel 0344.873.273 390.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0866.39.89.06 490.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0979.918.721 490.000 53 Đặt mua
11 Viettel 0866.362.809 490.000 48 Đặt mua
12 Viettel 0375.214.086 390.000 36 Đặt mua
13 Viettel 0974.15.3845 490.000 46 Đặt mua
14 Viettel 0977.954.705 490.000 53 Đặt mua
15 Viettel 0358.550.823 390.000 39 Đặt mua
16 Viettel 0964.697.543 490.000 53 Đặt mua
17 Viettel 0975.760.312 490.000 40 Đặt mua
18 Viettel 0985.951.475 490.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0343.551.479 390.000 41 Đặt mua
20 Viettel 0971.77.12.73 490.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0328.650.115 390.000 31 Đặt mua
22 Viettel 0989.613.403 490.000 43 Đặt mua
23 Viettel 0971.261.487 490.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0328.835.118 390.000 39 Đặt mua