STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.78.78.78 540.350.000đ 69 Đặt mua
2 iTelecom 0879.39.39.39 711.350.000đ 60 Đặt mua
3 iTelecom 0879.79.3333 270.350.000đ 52 Đặt mua
4 iTelecom 087.88888.79 79.000.000đ 71 Đặt mua
5 iTelecom 087.88888.39 59.000.000đ 67 Đặt mua
6 iTelecom 0877.513.588 810.000đ 52 Đặt mua
7 iTelecom 0876.96.6789 39.000.000đ 66 Đặt mua
8 iTelecom 0876.34.6666 38.000.000đ 52 Đặt mua
9 iTelecom 0876.63.1111 16.000.000đ 34 Đặt mua
10 iTelecom 0876.80.1111 11.000.000đ 33 Đặt mua
11 iTelecom 0876.63.6666 99.000.000đ 54 Đặt mua
12 iTelecom 0876.456.999 35.000.000đ 63 Đặt mua
13 iTelecom 0879.294.086 810.000đ 53 Đặt mua
14 iTelecom 0876.653.068 910.000đ 49 Đặt mua
15 iTelecom 0877.27.2011 630.000đ 35 Đặt mua
16 iTelecom 0876.543.150 910.000đ 39 Đặt mua
17 iTelecom 0878.08.0000 29.000.000đ 31 Đặt mua
18 iTelecom 0876.39.39.39 189.000.000đ 57 Đặt mua
19 iTelecom 0878.393.168 810.000đ 53 Đặt mua
20 iTelecom 0878.681.866 810.000đ 58 Đặt mua
21 iTelecom 0876.703.068 910.000đ 45 Đặt mua
22 iTelecom 0877.871.678 950.000đ 59 Đặt mua
23 iTelecom 0876.543.187 910.000đ 49 Đặt mua
24 iTelecom 0876.979.979 40.000.000đ 71 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3